onsdag, juni 22, 2005

ANNA HALLBERG / OVERSETTELSE. Etter at datteren min hadde sovnet i går moret jeg meg med å oversette en tekst fra svensk til norsk. En liten del av den:

En pjäs kan beslagta motspelarens pjäs
genom att hoppa över denna och hamna
i den tomma rutan bakom. När flera pjäser
blir beslagtagna samtidigt fortsätter kastaren
tills alla rutor är täckta.

En brikke kan legge beslag på motspillerens
brikke ved å hoppe over denne og havne
på det tomme feltet bakenfor. Legges det beslag
på flere brikker samtidig fortsetter den som kastet
til alle feltene er dekket.

Den siste strofen i ”Klocka och hammare” i på era platser av Anna Hallberg. Mange av valgene kan sikkert diskuteres, men den semantiske, syntaktiske eller fonetiske oversettelsen er ikke poenget her, dette skal dreie seg om er de to tekstbrokkenes status. Annas tekst ser ut til å være hentet fra en veiledning til et spill. Forutsatt at det stemmer blir dette to helt ulike tekster. Mye av energien i den ene kommer av overføringen fra en spesifikk ikke-litterær kontekst (spilleregler) til en litterær (diktet), mens mye av energien i den andre kommer av overføringen fra en svensk litterær kontekst til en norsk. Tekstene agerer med andre ord helt ulikt, relaterer seg til helt ulike tekstlige materialer/ samfunnsområder (nå ser jeg bort fra resten av diktet, som bare ville komplisert dette ytterligere, siden det handler om en hendelse i den nære svenske historien, diskotekbrannen i Hisingen utenfor Göteborg.) Diktet er altså, kanskje som de fleste dikt, i prinsippet uoversettelig. Men i mindre grad på grunn av det semantiske enn i hvordan det agerer på et spesifikt svensk språklig materiale. Muligens må en sannferdig oversettelse like mye handle om å utføre de samme handlingene på et norsk materiale som å overføre semantisk innhold og syntaktiske og fonetiske kvaliteter.


En annen tekst som kom med i på era platser, ”före spädning”, kan leses på nypoesi.net.
Free web site statistics