fredag, juni 10, 2005

LYRIKVÄNNEN 3/05. Et ”Norgenummer”, men uten ambisjoner om å dekke ”det norske”: ”Det här är ingen karta. Det här är ingen bruksanvisning. Ingen union.” Strengt tatt er det heller ikke snakk om et tydelig blikk på norsk poesi. Sett herifra virker utvalget av forfattere heller litt tilfeldig, like mye betinget av hvem som har passert redaksjonslokalene som av hva som foregår i Norge. Dermed blir det mest interessante for denne leseren å se hva som skjer når forfattere jeg allerede setter pris på blir plassert et sted midt imellom det norske og det svenske: hvilke to norske forfattere Ann Jäderlund har oversatt, Øyvind Rimbereids respons på Aase Bergs delvise respons på Solaris korrigert, Espen Stueland og Susanne Christensens tekster om Lars Mikael Raattamaas Politiskt Våld og Lotta Magnusson-Nyberg og Fredrik Nybergs oversettelser fra Inger Elisabeth Hansens Trask.

Fra sistnevnte:

Om minnena skrivits, är det inte säkert att det är hennes minnen,
det är inte säkert att hennes minnen skrivits i molnen som blåser bort,
det är inte säkert att molnen är strimmor för att hon har strimlat dem,
att hon har dragit molnen som hennes minnen skrivits på ut mellan
tänderna, att hon har strimlat minnena mellan tänderna
och slungat iväg dem, kanske har hon dragit till sig
någon annan kropps långa bandage av minnen,
kanske flera kroppars

Og, til sammenlikning:

Om minnene står skrevet, er det ikke gitt at det er hennes minner,
det er ikke gitt at minnene hennes står skrevet på skyene som blåser bort,
det er ikke gitt at skyene er strimler fordi hun har strimlet dem opp,
at hun har halt skyene som minnene hennes står skrevet på ut mellom tennene,
at hun har strimlet minnene opp mellom tennene og slynget dem fra seg,
kanskje hun har trukket lange bandasjer av minner av en eller annens kropp,
kanskje av flere kropper

De ulike linjedelingene har, så vidt jeg vet, mest med Lyrikvännens litt krøkkete format å gjøre. En del av de andre forskjellene kan åpenbart ikke bare tilskrives overgangen fra norsk til svensk.

Lyrikvännen. Fredrik Nyberg på nypoesi.net I, II, III og IV. Inger Elisabeth Hansen ditto I og II.
Free web site statistics