lørdag, juni 18, 2005

OG FRA SVENSK FORLAGSVERDEN: Forlaget Vertigo ga nylig ut De grekiska tragedierna. 26 av de klassiske greske tragediene i en utgave, det vil si så godt som alle tilgjengelige oversettelser til svensk, hvorav mange har vært umulige å få tak i på mange år. Nå har Statens kulturråd avslått Vertigos søknad om "Kulturrådets stöd för utgivning av klassisk litteratur", noe som gjør utgivelsen til et underskuddsprosjekt. I Statens kulturråd statutter heter det: "Utgåvan skall fylla ett tomrum på bokmarknaden. Om verket finns tillgängligt i bokhandeln eller antikvariskt i nyligen utgångna utgåvor ges inget stöd." Jonas Thente i DN: "Jag har sedan tidigare drygt hälften av de verk som ingår i Vertigos utgåva. Det har tagit mig tjugo år och fem städers antikvariat att samla ihop dem. Flera finns i Forumbibliotekets utgåvor, andra gömda i diverse antologier och ytterligare andra som gulnade fotostatkopior. Aischylos "Eumeniderna" har jag bara på franska."
Free web site statistics