fredag, oktober 28, 2005

ENDA EN I ETTERKANT AV AUDIATUR. Anna Hallberg i GP, mest om Arne Johnsons debutsamling, bare det en grunn til å lese denne, men også om Audiatur. En absurd situasjon, festivalen får tydeligvis bedre dekning i Sverige enn i Norge, der bare Klassekampen har skrevet om den, da i forkant (og ja, BT skrev om Typografiprosjektet).

A propos: Det norske Kritikerlaget avholder et seminar neste uke hvor blant annet disse spørsmålene stilles: «Stemmer det at norsk litteraturkritikk rotner på rot? Var alt bedre før, eller har akademikere til alle tider solgt seg og sitt til underholdningsbransjen?». Det er vanskelig å være uenig i den implisitte påstanden i den siste setningen. Men, jeg savner kanskje dette spørsmålet: «Hvilke rammer legger norske kulturredaksjoner på kritikken og hvorfor finner kritikerne seg i dem?»

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Liberal Blogger Posts Picture Of Steele In Minstrel Makeup
Republicans and Democrats are decrying a smear of Republican Lt. Gov. Michael Steele that was posted on the Web by a left-wing blogger.
Find out how to buy and sell anything, like things related to quality assurance highway construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like quality assurance highway construction!

5:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Liberal Blogger Posts Picture Of Steele In Minstrel Makeup
Republicans and Democrats are decrying a smear of Republican Lt. Gov. Michael Steele that was posted on the Web by a left-wing blogger.
Find out how to buy and sell anything, like things related to highway construction project on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like highway construction project!

5:24 p.m.  
Blogger Karen said...

Dear ##NAME#,

I perused your post (this post) with much interest as I was looking for ways to buy and sell georgia highway construction. Unfortunately your article was not exactly what I was looking for
georgia highway construction. But luckily there is a site I have found that allows you to buy and sell anything like georgia highway construction with interest free credit and you can pay for your georgia highway construction whenever you want. Here's the link one more time: georgia highway construction.

10:41 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Dear Paal,

I perused your post (this post) with much interest as I was looking for ways to buy and sell highway construction project. Unfortunately your article was not exactly what I was looking for
highway construction project. But luckily there is a site I have found that allows you to buy and sell anything like highway construction project on interest free credit and you can pay for your highway construction project whenever you want. Here's the link one more time: highway construction project.

1:00 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home

Free web site statistics